Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Svatý Jiří

oficiální stránky obce

Kontakt

Obecní úřad

Svatý Jiří

565 01 Choceň

 

Úřední hodiny:

Úterý 18:00 - 20:00 hodin

 

Telefonní čísla:

465 547 129

724 192 905 (mobil)

 

E-mailové adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Historie

 

Obec Svatý Jiří je prvním místem v okrese Ústí nad Orlicí, doloženým v listině, která je skutečným originálem z roku 1199. Získané právo udělování odpustků svědčilo o významnosti sídliště v době, kdy se na území okresu osídlení teprve začínalo. Dosud nevíme, kdo založil dnešní obec Svatý Jiří, zda velmož Jiří, odkud přišli první obyvatelé, jaký byl motiv pro vybudování kaple. Je ale zřejmé, že šlo o ves, která byla založena již mimo staré osídlení, na okraji hvozdu, který se rozprostíral od dnešní Chocně až k českomoravské hranici.

 

Již v dávnověku procházela v místech dnešního Svatého Jiří zemská cesta z Moravy do vnitrozemí Čech směrem od Sloupnice, než vznikla osada sama. Při této zemské stezce byla postavena dřevěná kaple, která byla pro sešlost v pozdějším věku nahrazena stavbou kostelíka bez věže. Zvonice byla postavena mimo kostel. Zda byla postavena zároveň, či později není známo. Tato dřevěná zvonice, snad několikráte přestavěna, byla roku 1805 zbořena, neboť hrozilo sesutí.Nynější věž byla ke kostelu přistavěna roku 1822. Je známo, že zvon, který byl v I. Světové válce rakousko-uherskou vládou zrekvírován pro válečné účely, nesl nápis svého ulití rok 906. Tento letopočet dává svědectví o stáří kostela samého. Přesto, že byl kostel několikráte opravován, zachoval půdorys téměř nezměněn od původního založení. Je to jednolodní románská budova vystavěná z lomové opuky.

V dochované listině z roku 1199, psáno v latině, se praví, že kostel obdržel, v témže roce, od uherského arcibiskupa Saula Koločského 40denní odpustky poutníkům do kostela sv. Jiří ve Lhotě. Stalo se tak na žádost gruntovního pána zdejšího okolí jménem Jiří (Georg), který byl příbuzný jmenovaného arcibiskupa. Když český král Přemysl Otakar I. jel do Uher k zásnubám s uherskou princeznou, doprovázel jej zmíněný šlechtic a ten na uherském arcibiskupovi tyto odpustky vyprosil. Pražský biskup Daniel odpustky schválil. Kostel byl zasvěcen patronu Svatému Jiří na sklonku 12. století. Zda nesl před tím kostel zasvěcení patrona jiného, není známo.

Při této kapli v důsledku královského dekretu osídlovacího, na královské půdě ke straně severní, nynější dolní část vesnice, vznikla vesnice zvaná Lhota. Tehdejší obyvatelé měli v této málo zalidněné části určité výhody, jako například osvobození od feudálních povinností na určitou dobu - lhůtu, staročesky lhota, odtud vznikl název Lhot.

Lhotní smlouvy, uzavírány s králem, neboť půda patřila jemu, dosáhli takového zájmu, že na jejich podkladě bylo osídleno v Čechách celkem 322 osad. Lhota, nynější obec Svatý Jiří, je pokládána za první v Čechách.

Podle závěti Kojaty Hrabišice z roku 1227 se pro ves uvádí název Na Lhotě, podle nadace Zbraslavského kláštera z roku 1292 je to název Lhota u kostela sv. Jiří. V roce 1308 došlo k pojmenování Ves sv. Jiří, neboli Prostřední Lhota, kdy byla ves majetkem Vítka ze Švábenic. Název Prostřední Lhota vznikl proto, že byla mezi dvěma Lhotami. První byla Lhota Ujčíkova, nynější Sudličkova a Lhota u Chocně, později Lhota nad Choceňkem, nyní Zářecká Lhota.

Roku 1506 koupil Prostřední Lhotu od Václava Litovlického majitel Brandýsa nad Orlicí Jan Kostka z Postupic. Od této doby se osud vesnice váže k brandýskému panství do konce feudalismu. Kostel patřil též k děkanství ve Vysokém Mýtě, ale po zřízení biskupství v Litomyšli byl s vysokomýtským děkanstvím v roce 1350 převeden do Litomyšle , čímž odpadl od původního biskupství pražského.

Od XVI. Století se ustálil název vsi Svatý Jiří. V roce 1805 byla podle dvorského dekretu a guberniálního nařízení zřízena církevní lokálie s obcemi Sítiny, Oucmanice, Loučky, Jehnědí a Hrádek. Součástí lokálie by i značný majetek (pole, luka, lesy atd.). Výnosem ministerstva kultu byla lokálie ve Svatém Jiří v roce 1853 povýšena na faru.

Po spojení Místních národních výborů ve Svatém Jiří a v Loučkách byla ves od 1.1. 1961 úředně přejmenována na Nový Jiří. Po demokratizačním procesu, který proběhl v roce 1989 byl na žádost občanů vesnice vrácen obci původní název Svatý Jiří. (Úředně povoleno od 1.1.1991)